Mercoledì, Gennaio 23, 2019

 

COM_FABRIK_ORDERdata gara
tipologia
circuito GP ABCup atleta
pos real time pos cat Finisher Cat
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Silvio Marcellino 257 1:37:21 39 95
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Carlo Corti 320 1:39:16 18 80
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Maximiliano Pozzi 352 1:40:21 84 189
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Katia Coccimiglio 389 1:42:24 7 43
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Daniele Fossati 573 1:49:28 97 137
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Giovanni Andretto 591 1:50:58 102 137
28-10-18 Run Riviera maratonina NO NO Viviana Sala 0 1:52:49 9 28
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Niccolo Oggionni 654 1:53:34 63 74
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Giorgio Frattini 667 1:53:55 114 137
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Carlo Mussi 676 1:53:57 99 132
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Domenico Ciavarella 689 1:54:58 101 132
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Cristina Lissoni 757 1:58:56 23 32
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Massimo Salmaso 761 1:58:59 111 132
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Roberto Saitta 758 1:59:26 20 31
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Davide Tommaso Cunial 766 1:59:32 164 189
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Anna Maria Lauricella 797 2:02:13 11 21
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Federica Verga 796 2:02:14 20 27
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Massimo Mazzone 826 2:05:50 177 189
28-10-18 Laus Half Marathon maratonina SI NO Sara Zerboni 838 2:07:40 26 37
28-10-18 Maratona di Venezia maratona NO NO Alessandro Arrabito 0 3:10:35 23 831
28-10-18 Maratona di Venezia maratona NO NO Maurizio Carbone 0 3:23:05 73 831
28-10-18 Rotary Marathon maratona NO NO Efrem Faccioli 0 3:36:12 18 38
28-10-18 Rotary Marathon maratona NO NO Maurizio Molena 0 3:43:00 17 43
28-10-18 Maratona di Venezia maratona NO NO Stefano Doga 0 4:13:39 244 428
27-10-18 SwissCityMarathon-Lucerne maratonina NO NO Lorenzo Mallardi 0 2:01.12 50 100
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Cristina Ballabio 484 1:34:31 6 42
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Maximiliano Pozzi 629 1:37:06 121 369
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Alessandro Rimoldi 866 1:41:38 49 150
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Gianluca Arosio 1268 1:47:50 226 317
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Angelo Sparaneo 1223 1:48:27 253 369
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Ileana Boscarello 1309 1:49:28 35 91
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Lacramioara Vicol 1346 1:50:47 36 91
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Walter Brivio 1436 1:52:00 291 369
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Salvatore Patane' 1529 1:54:32 6 11
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Domenico Ciavarella 1595 1:55:15 270 335
21-10-18 Cremona Half Marathon maratonina NO NO Massimo Mazzone 1638 1:56:26 320 369
14-10-18 Pisa Half Marathon maratonina NO NO Silvio Marcellino 329 1:38:22 329 1100
14-10-18 Mezza di Lisbona maratonina NO NO Luca Piccolotto 0 1:39:55 164 872
14-10-18 Mezza di Lisbona maratonina NO NO Daniela Montrasio 0 1:55:24 35 284
14-10-18 Mezza di Lisbona maratonina NO NO Emanuela Dagna 0 1:56:22 12 138
14-10-18 La mezza di Treviso maratonina NO NO Graziella Belcaro 1904 2:16:28 1904 2200
14-10-18 Parma La Trenta2 varie NO NO Fabiano Oggionni 94 2:22:18 21 121
14-10-18 Clusone Alzano 30k NO NO Viviana Sala 160 2:29:47 2 15
14-10-18 Clusone Alzano 30k NO NO Katia Coccimiglio 166 2:31:15 3 15
14-10-18 Parma La Trenta2 varie NO NO Efrem Faccioli 323 2:44:04 77 152
14-10-18 Clusone Alzano 30k NO NO Marco Casiraghi 258 2:47:50 56 64
14-10-18 Clusone Alzano 30k NO NO Cristina Lissoni 257 2:47:50 3 8
14-10-18 Clusone Alzano 30k NO NO Salvatore Patane' 265 2:50:15 2 2
14-10-18 Parma La Trenta2 varie NO NO Stefano Doga 511 2:56:06 93 121
14-10-18 Parma Marathon maratona NO NO Roberto Maddamma 45 2:59:54 20 185
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11
Toggle hidden 12
Toggle hidden 13
Toggle hidden 14
Toggle hidden 15
Toggle hidden 16
Toggle hidden 17
Toggle hidden 18
Toggle hidden 19
Toggle hidden 20
Toggle hidden 21
Toggle hidden 22
Toggle hidden 23
Toggle hidden 24
Toggle hidden 25
Toggle hidden 26
Toggle hidden 27
Toggle hidden 28
Toggle hidden 29
Toggle hidden 30
Toggle hidden 31
Toggle hidden 32
Toggle hidden 33
Toggle hidden 34
Toggle hidden 35
Toggle hidden 36
Toggle hidden 37
Toggle hidden 38
Toggle hidden 39
Toggle hidden 40
Toggle hidden 41
Toggle hidden 42
Toggle hidden 43
Toggle hidden 44
Toggle hidden 45
Toggle hidden 46
Toggle hidden 47
Toggle hidden 48
Toggle hidden 49